Update #13

Tvorba do OMSI 2

Update #13

  • Aktualizovány některé repainty Karosy C934/E na verzi 3.0, některé přidány.
  • Aktualizován repaint BORS Břeclav na Karosu C954/E.
  • Přidán repaint DPMB 7414 na Karosu B732.1666.